Cám ơn quý vị chú ý các sản phẩm và dịch vụ AT&T!

  • Để đặt mua ngay, hãy gọi trung tâm dịch vụ khách hàng Tiếng Việt số 1-888-751-9226.
  • Hoặc quý vị có thể điền vào mẫu đơn hỏi mua hàng sau đây. Một nhân viên phục vụ khách hàng sẽ gọi quý vị, để hoàn tất đơn đặt mua.

Lưu ý: Sản phẩm quý vị đặt mua có thể không có sẵn ở khu vực của mình. Nộp đơn chưa phải là xong thủ tục đặt mua.

Trở lại trang trước

Hỏi Mua

Quý vị vui lòng cung cấp thông tin được yêu cầu sau đây, để cho phép một nhân viên đại diện bán hàng của AT&T được liên lạc với quý vị trong vòng 48 tiếng về các dịch vụ quý vị đã chọn lựa sau đây, cũng như các dịch vụ khác có thể được chú ý tới. Trong giai đoạn này, sự cho phép của quý vị cũng sẽ tạm thời bãi bỏ bất cứ biện pháp gì thích ứng cho AT&T Đừng Gọi (Do Not Call) có thể đang áp dụng cho trương mục/điện thoại của quý vị. Sản phẩm mà quý vị đặt mua có thể không có sẵn ở khu vực của mình. Nộp đơn này chưa phải là xong thủ tục đặt mua.

*Cần Điền Chỗ Này

Tên*

Họ*

Số Điện Thoại*

Mã Số Coupon:

Quý vị vui lòng ghi vào mã số (code) ở đây của coupon, chỉ có online mà thôi. Những người đại diện AT&T sẽ ứng dụng được phiếu giảm giá, khi nào quý vị xong việc đặt mua.

Địa Chỉ Email*

Địa Chỉ Nhà*

Thành phố*

ZIP Code*

Tiểu bang*

Một người đại diện AT&T sẽ liên lạc quý vị, để thảo luận về các lựa chọn tốt nhất có sẵn trong vùng của quý vị.
Quý vị vui lòng chọn các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị chú ý:

Dịch Vụ Điện Thoại Nhà

Địa Phương

Nội Địa

Viễn Liên Quốc Tế

U-verse Voice

Truyền Hình Cao Cấp

U-verse TV

DirecTV

Chương Trình Quốc Tế

High Speed Internet

Internet với một điện thoại nhà

Internet không có điện thoại nhà

U-verse High Speed Internet

Wireless

Chương Trình Gia Đình

Chương Trình Cá Nhân

Chương Trình Mobile Share

Các Chương Trình Dịch Vụ Quốc Tế

Xin vui lòng thêm vào nhận định hoặc câu hỏi của quý vị ở đây: