CÁC GÓI TV TIẾNG TRUNG QUỐC
Thưởng thức TV tiếng Quảng Đông và
TV tiếng Quan thoại
Mua ngay

Thưởng thức chương trình giải trí hay nhất tiếng Quảng Đông và tiếng Quan thoại

 • The First Half of My Life (tạm dịch là Nửa dầu đời người của tôi)

  CTI Zhong Tian, Kênh 2056

 • Phoenix Panorama

  Phoenix Hong Kong, Kênh 2104

Thêm gói vào dịch vụ DIRECTV  của bạn

Muốn đặt mua ChineseDIRECT™, xin gọi đến 800.378.5139 để nói chuyện với đại diện người tiếng Quảng Đông
Muốn đặt mua MandarinDIRECT®, xin gọi đến 800.378.5023 để nói chuyện với đại diện nói tiếng Quan thoại.

 • CHINESEDIRECT™

  Danh sách kênh nổi bật của TV tiếng Quảng Đông

  $12,99/ tháng

  Xem danh sách đài

 • MANDARINDIRECT® III

  Các chương trình từ Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Công

  $16,99/ tháng

  Xem danh sách đài

Bạn muốn biết thêm thông tin về các gói WorldDirect® cơ bản và tiện ích bổ sung về ngôn ngữ?